Najnowsze informacje - nurkowanie, podróże, fotografia podwodna i sporty wodne

ARMS – system monitorujący struktury raf

3 256

Życie morskie ulega ciągłym zmianom pod wpływem wielu czynników, do których należą chociażby zmiany klimatyczne czy wysoki poziom zanieczyszczeń.

 

Badania różnorodności biologicznej dna morskiego prowadzone przez naukowców są trudne, często destrukcyjne z powodu metod pobierania próbek, a czasami wręcz niemożliwe. Chcąc na bieżąco monitorować, jakim zmianom podlegają dane obszary morskie, wdrożono program Obserwacji Bioróżnorodności Morskiej, do którego należy  ARMS.

System ARMS to projekt monitorujący struktury raf poprzez badanie zmian, którym podlega fauna bentosowa, za pomocą metod identyfikacji opartych na genomie. 

Każda moduł ARMS to trójwymiarowa struktura zaprojektowana tak, aby przyciągać zarówno gatunki inkrustujące tj. korale, glony itp., jak i organizmy ruchliwe, czyli skorupiaki, mięczaki, wieloszczety itp. Tak skonstruowane obserwatorium,  umożliwia pobieranie próbek społeczności morskich z dokładnie tego samego obszaru i dokładnie w ten sam sposób, zapewniając wymierny miernik bioróżnorodności.

Jednostka ARMS składa się płyt PCV, ułożonych na konstrukcji ze stali nierdzewnej, zdystansowanych tak, aby stworzyć szczeliny między nimi.

Zakotwiczona na dnie badanego regionu sieć jednostek ARMS, pozostaje w tym samy miejscu przez miesiące, a nawet lata. Pozwala to na skolonizowane modułu przez takie same organizmy jak np. koralowce, glony, skorupiaki i mięczaki, ja te, które zamieszkują otaczające dno morskie.

Po zakończeniu okresu kolonizacji moduły zostają wyciągnięte na powierzchnię i przekazane do laboratorium, w którym bada się, które gatunki i w jakich ilościach zamieszkują dany obszar.

„Na Krecie, w pojedynczej strukturze byliśmy w stanie zidentyfikować obecność 15 gatunków nierodzimych” – mówi dr hab. Prof. Matthias Obst ze szwedzkiego Uniwersytetu w Gothenburgu.  – „Wiedzieliśmy, że w regionie panuje duży ruch morski z Morza Czerwonego, ale byliśmy naprawdę zaskoczeni, widząc, że liczba ta była tak wysoka”.

Artykuł opublikowano w czasopiśmie Frontiers in Marine Science.

Obecnie sieć posiada 20 modułów ARMS w 14 krajach europejskich, w tym na Grenlandii i Antarktydzie. Do tej pory wdrożono łącznie 134 jednostki ARMS.

 

Źródła: Frontiers in Marine Science. ARMS

zostaw komentarz