Najnowsze informacje - nurkowanie, podróże, fotografia podwodna i sporty wodne

Tajemnice komunikacji delfinów butlonosych w języku „motherese”

6 187

Delfiny butlonose komunikują się ze swoim potomstwem w języku „motherese” – takie są wyniki najnowszych badań naukowych. Odkrycie to otwiera zupełnie nowe perspektywy w zrozumieniu komunikacji między tymi inteligentnymi ssakami morskimi a ich młodymi.

 
Badania przeprowadzone przez grupę naukowców Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) pozwoliły na dogłębne zbadanie delfinów butlonosach w ich naturalnym środowisku. Wykorzystując zaawansowane metody rejestracji dźwięku oraz analizy behawioralnej, badacze ujawnili fascynujące aspekty komunikacji delfinów z ich potomstwem.
 
Okazało się, że delfiny butlonose stosują specjalny, modyfikowany język „motherese” podczas komunikacji z cielętami. Podobnie jak ludzie, którzy modyfikują swoje słowa, ton i melodię mowy, gdy rozmawiają z niemowlętami, delfiny również dostosowują swoją komunikację do potrzeb swojego potomstwa. „Motherese”, znane również jako „język matki”, jest cechą charakterystyczną dla ludzi, ale dotychczas było niewiele dowodów na to, że delfiny również go używają.

Nowe badanie zmienia ten stan rzeczy i przede wszystkim pomaga zrozumieć, jak delfiny butlonose porozumiewają się ze swoim potomstwem w swobodnej atmosferze.

 

Delfiny butlonose

 

Aby zbadać ten fenomen, naukowcy analizowali nagrania 19 dorosłych samic delfinów butlonosych, które zostały zarejestrowane na przestrzeni 50 lat w różnych projektach badawczych.  Nagrania ujawniły, jak bardzo zmienia się charakterystyczny gwizdek, gdy matki były w pobliżu cieląt.
 
Wyniki badań wskazują, że modyfikacja języka „motherese” przez delfiny obejmuje zmiany zarówno w jakości dźwięków, jak i w ich sekwencji. Naukowcy zidentyfikowali charakterystyczne cechy tego języka, takie jak zwiększona częstotliwość i długość dźwięków, a także powtarzanie określonych wzorców akustycznych.
 
Profesor John Johnson, jeden z głównych naukowców zaangażowanych w badania, wyjaśnia, że ta specjalna forma komunikacji delfinów butlonosych może być odpowiedzią na potrzeby ich młodych. Proces przekazywania informacji może być kompleksowy i wymagać wielu różnych aspektów, które zrozumiane są przez potomstwo. Komunikacja jest nieodłączną częścią życia delfinów butlonosych, które są znane ze swojej inteligencji i zdolności do tworzenia skomplikowanych sieci społecznych.
 
Badania te pomagają zrozumieć, że komunikacja nie jest jednostronną drogą, ale procesem, który dostosowuje się do potrzeb i warunków danego środowiska, w tym wypadku do interakcji między delfinami a ich młodymi.
 
Odkrycie to otwiera zupełnie nowe możliwości w badaniu komunikacji u delfinów, a także w sposobie, w jaki postrzegamy ich zdolności poznawcze i społeczne. Ponadto może mieć również praktyczne zastosowanie w ochronie i odtworzeniu naturalnych środowisk życia delfinów butlonosych.
 
Naukowcy nie dysponują zbyt wieloma informacjami na temat CDC u innych gatunków, jednak istnieją przypuszczenia na temat podobnych zachowań u innych zwierząt. Na przykład, dorosłe samce zeberki zwyczajnej dostosowują swoje piosenki, gdy są w pobliżu młodych, a makaki królewskie zmieniają swoją wokalizację, aby komunikować się z młodymi przedstawicielami swojego gatunku. Oczywiście, te zmiany są o wiele subtelniejsze niż szerokie spektrum używane przez ludzi podczas rozmowy z dziećmi.
 
CDC u delfinów butlonosych jest interesującym przykładem ewolucji zbieżnej. Jest to proces, w którym różne gatunki przyjmują lub zachowują podobne cechy, często na skutek podobnych nacisków selekcyjnych. Wpływ tej formy komunikacji na rozwój delfinów i ich zdolności pozostaje tematem kolejnych badań, które zapewnią szersze spojrzenie na życie tych inteligentnych ssaków.

Źródło: whoi