Najnowsze informacje - nurkowanie, podróże, fotografia podwodna i sporty wodne

Innowacyjny system oczyszczania oceanu i łagodzenia skutków klimatycznych

Czy Captura usunie miliard ton dwutlenku węgla z oceanu?

System Captura do redukcji emisji dwutlenku węgla z oceanów fot.: Captura Corporation
7 612

Oceany są jednymi z największych pochłaniaczy dwutlenku węgla na planecie, ale zdaniem naukowców pochłonęły już zbyt dużo tego gazu cieplarnianego. Gdy zwiększona ilość dwutlenku węgla rozpuszcza się w oceanie, zmienia się jego skład chemiczny, co prowadzi do zakwaszenia wody morskiej.

 

Zmiany te mogą mieć wpływ na organizmy w oceanie, zakłócać łańcuchy pokarmowe i ostatecznie prowadzić do utraty różnorodności biologicznej. Obecna ilość dwutlenku węgla w oceanach jest poważnym problemem środowiskowym i konieczne jest znalezienie sposobów na zmniejszenie tej ilości, aby uniknąć dalszych szkód dla planety.

Potencjalny wpływ systemu Captura na redukcję emisji dwutlenku węgla

System o nazwie Captura został zaprojektowany z myślą o usunięciu ogromnych pokładów dwutlenku węgla z oceanu. Jego działanie może mieć znaczący wpływ na redukcję emisji. Przypominająca oczyszczalnię ścieków konstrukcja, wykorzystuje proces o nazwie Direct Air Capture (DAC) do usuwania dwutlenku węgla z atmosfery. Według badań, opublikowanych w czasopiśmie Nature, obiekt mógłby usuwać do jednej gigatony (1 miliard ton) dwutlenku węgla z oceanu rocznie, co odpowiada rocznej emisji Japonii. Ta innowacyjna technologia być może znacznie zmniejszy ilość dwutlenku węgla w oceanach, łagodząc w ten sposób skutki zmian klimatycznych.

 

Środowiskowe i ekonomiczne skutki redukcji emisji dwutlenku węgla 

Wzrost zakwaszenia oceanów spowodowany absorpcją dwutlenku węgla doprowadził już do utraty różnorodności biologicznej w oceanie i konieczne jest podjęcie działań zapobiegających dalszym szkodom. Wysiłki na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla, takie jak Captura, mogą pomóc złagodzić skutki zmian klimatycznych i chronić środowisko. Dodatkowo działania w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla mogą prowadzić do korzyści ekonomicznych, takich jak tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej oraz obniżenie kosztów opieki zdrowotnej związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Ogólnie rzecz biorąc, ograniczenie emisji dwutlenku węgla ma kluczowe znaczenie dla zdrowia planety i jej mieszkańców, dlatego konieczne jest dalsze inwestowanie w innowacyjne technologie, takie jak obiekt Captura, aby osiągnąć ten cel.

Wprowadzenie do systemu Captura i jego technologii

Technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) jest kluczowym instrumentem ograniczania emisji gazów cieplarnianych i łagodzenia skutków zmian klimatycznych. Proces polega na wychwytywaniu dwutlenku węgla (CO2) z wody oceanicznej i uwalnianiu już oczyszczonej z powrotem do oceanu, wykorzystując wyłącznie odnawialną energię elektryczną. Oczyszczanie węgla uzyskuje się poprzez opatentowany przez firmę proces elektrodializy, nazwany Direct Ocean Capture (DOC). Elektrodializa  jest wykorzystywana do wytworzenia kwasu, który jest następnie dodawany do wody oceanicznej, wywołując reakcję chemiczną, która usuwa CO2 z wody. Proces jest przyspieszany za pomocą kontaktora gaz-ciecz i pompy próżniowej, w wyniku czego powstaje oczyszczony strumień dwutlenku węgla, który można ponownie wykorzystać lub sekwestrować.

Rozwiązanie zastosowane w obiekcie Captura, opracowane przez Captura Corporation, spółkę spin-off Instytutu Technologicznego w Kalifornii, wykorzystuje technologię Direct Air Capture do usuwania dwutlenku węgla z oceanu. System składa się z sieci rur zakotwiczonych w dnie oceanu i rozciągających się do powierzchni. Rury te pompują wodę morską przez szereg filtrów, które wychwytują dwutlenek węgla z wody. Po przefiltrowaniu woda morska ma niezwykłą zdolność ponownego wchłaniania takiej samej ilości CO2 z atmosfery, jaka została wcześniej usunięta. Ta wyjątkowa zdolność sprawia, że ​​jest to skuteczne narzędzie do łagodzenia skutków zmian klimatycznych. Wychwycony dwutlenek węgla jest następnie transportowany do miejsca składowania i bezpiecznie przechowywany, aby zapobiec jego uwolnieniu do atmosfery.

System został zaprojektowany tak, aby był skalowalny, co oznacza, że ​​można go rozbudować w razie potrzeby w celu wychwytywania większej ilości dwutlenku węgla. 

Usuwając dwutlenek węgla z oceanu, poprzez zastosowanie systemu Captura może uda się przywrócić równowagę składu chemicznego oceanu, co doprowadzi do zdrowszych ekosystemów morskich i bardziej zrównoważonej przyszłości.

 

Wysiłki w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla

Wysiłki w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla mają kluczowe znaczenie w walce ze zmianami klimatycznymi. Oceany odgrywają znaczącą rolę w pochłanianiu dwutlenku węgla z atmosfery, ale proces ten od dawna nie jest zrównoważony. Zdaniem naukowców natychmiastowe redukcje emisji CO2 są konieczne, aby zapobiec dalszym szkodom dla środowiska. UE zobowiązała się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r., a firmy takie jak Cummins czynią postępy w kierunku zerowej emisji dwutlenku węgla. Pomimo tych wysiłków, same obecne środki redukcji mogą nie wystarczyć do osiągnięcia globalnych celów klimatycznych. Dlatego konieczne jest poszukiwanie alternatywnych metod usuwania dwutlenku węgla z atmosfery.

System Captura jest obiecującym rozwiązaniem w zakresie redukcji poziomu tego związku chemicznego w oceanie. Wykorzystywany proces zwany bezpośrednim wychwytywaniem, usuwa dwutlenek węgla z atmosfery i wtłacza go do oceanu na głębokościach, na których może pozostawać przez wieki. Technologia ta ma potencjał usuwania nawet 1 miliard ton dwutlenku węgla z oceanu rocznie, co znacznie obniżyłoby jego poziom i złagodziłoby skutki zmian klimatu. 

W 2022 roku Captura utworzyła swój pierwszy ośrodek pilotażowy w Newport Beach w Kalifornii. Wykorzystuje ciągły przepływ wody oceanicznej do pomiaru wydajności systemu i wprowadzania niezbędnych ulepszeń. Po sukcesie prób pilotażowych Captura planuje założyć drugi system, który może oczyścić  około 100 ton  dwutlenku węgla z oceanu rocznie. 

Chociaż technologia Captura oferuje obiecujące rozwiązanie w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, istnieją również inne wyzwania, które należy wziąć pod uwagę. System jest nowatorski, a technologia jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju. Dodatkowo istnieją obawy co do długoterminowych skutków tłoczenia dwutlenku węgla do oceanu i potencjalnego wpływu na ekosystemy morskie. Jednak dzięki ciągłym inwestycjom i badaniom zarówno Captura, jak i inne technologie redukcji emisji dwutlenku węgla mogą potencjalnie odegrać znaczącą rolę w łagodzeniu skutków zmian klimatu i ochronie środowiska dla przyszłych pokoleń.

Źródło: Captura Corporation