Najnowsze informacje - nurkowanie, podróże, fotografia podwodna i sporty wodne

Nieznane wcześniej bakterie siłą napędową w cyklu energetycznym głębokiego oceanu

8 305

Głęboka warstwa oceanu zwana strefą zmierzchu, przekraczająca 200 metrów, stanowi około 90 procent objętości wód morskich na świecie. Jest również największym domem dla najliczniejszej liczby mikroorganizmów.

 
Mikroorganizmy zamieszkujące głęboki ocean mają znaczący udział w cyklach biogeochemicznych. Pobierają materiał organiczny, na przykład z fitoplanktonu i zooplanktonu, przetwarzają go i ponownie udostępniają ekosystemowi jako składniki odżywcze. W ten sposób odgrywają ważną rolę w wiązaniu i obiegu węgla. Rozpuszczone związki siarki są również przetwarzane przez bakterie i zawracane do obiegu materiału.
 

UBA868 siłą napędową energii w ekosystemach

 
To właśnie ta grupa bakterii odgrywa znaczącą rolę w utlenianiu związków siarki i wiązaniu dwutlenku węgla, przyczyniając się w znaczący sposób do bilansu energetycznego w głębinach morskich. Międzynarodowy zespół naukowców kierowany przez Federica Baltara z Uniwersytetu Wiedeńskiego i José M Gonzáleza z Uniwersytetu La Laguna zidentyfikował UBA868, jako kluczowych graczy w cyklu energetycznym głębokiego oceanu. Co ciekawe, UBA868 jest miksotroficzny. Oznacza to, że ma zdolność przełączania się między metabolizmem heterotroficznym i autotroficznym, w zależności od dostępności źródeł energii.
 
Badania wykazały, że bakterie te mogą wykorzystywać różne ścieżki pozyskiwania energii zarówno ze źródeł organicznych, jak i nieorganicznych. Ponadto odkryto, że wykorzystanie nieorganicznych źródeł energii jest ważnym czynnikiem utrzymania tej bakterii w głębinach morskich.  Porównanie danych z bibliotek genów z wielu innych ekspedycji na całym świecie potwierdziła wszechobecne rozmieszczenie i globalne znaczenie tej grupy bakterii.
 
Bakterie UBA868 został zidentyfikowany jako ważny gracz w globalnych cyklach węgla, siarki i energii, reprezentujący główne źródło energii w ekosystemach głębinowych. Stwierdzono także, że są najliczniejszą grupą bakterii w głębszych partiach oceanu i odpowiadają za 80% całkowitego wiązania węgla w tych regionach.
 
Ogólnie rzecz biorąc, UBA868 został uznany za główny czynnik napędzający energię miksotroficzną w ekosystemach, zapewniając w ten sposób ogromny potencjał jego wykorzystania w procesach biotechnologicznych.  Biorąc pod uwagę jego znaczenie w globalnych cyklach energetycznych, naukowcy byli szczególnie zainteresowani zrozumieniem jego zdolności metabolicznych.

Odkrycia te sugerują, że UBA868 jest wszechstronnym organizmem, który może wykorzystywać  wielu źródeł energii i węgla, aby przetrwać w różnych środowiskach.

Wyniki zostały  opublikowane w czasopiśmie Nature Microbiology.

Źródło:  Uniwersytet Wiedeński