Najnowsze informacje - nurkowanie, podróże, fotografia podwodna i sporty wodne

Ocean Cleanup – oceaniczny Pac – Man do sprzątania Wielkiej Pacyficznej Plamy śmieci wdraża nowy system

10 265

Jenny, czyli System 002, to innowacyjne rozwiązanie Ocean Cleanup, które po dwóch latach sprzątania oceanu, zostaje zastąpione przez ulepszoną wersję — system 003.

 
002 odegrał istotną rolę w oczyszczaniu oceanów z plastiku, usuwając z Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci ponad 282 tony tego materiału. Dowodem na skuteczność działania Jenny jest nie tylko ilość zebranych śmieci, ale i minimalny wpływ na życie morskie, co potwierdza, że środki zapobiegawcze zastosowane w konstrukcji działają skutecznie.
 
Zasługi Systemu 002, są nieocenione
W ciągu dwóch lat pracy Jenny zgromadziła wiele wartościowych danych, które przyczyniły się do ulepszania zastosowanych rozwiązań. Zdobyta wiedza pozwoliła m.in. na minimalizację interakcji z żółwiami poprzez unikanie „stref żółwi” i udoskonalenie systemów ewakuacyjnych.
 
Jenny nie tylko pomogła w oczyszczaniu oceanów, ale także stała się unikalną platformą do badania sezonowej dynamiki neustonów i korelacji obecności tych drobnych organizmów powierzchniowych z granicy wody i atmosfery z plastikowymi gorącymi punktami.
 
 
Czy nowy system przybliży nas do pozbycia się oceanów plastiku?
System 003 to kolejny krok w misji Ocean Cleanup. Aby osiągnąć ten poziom, zbadano i poprawiono kilka istotnych kwestii z wcześniejszych konstrukcjach.
Jedną z nich jest sortowanie na morzu, które staje się coraz trudniejsze w miarę zwiększania się połowów. Z tego też względu konstruktorzy rozważyli przeniesienie sortowania na ląd, jednocześnie testując sposoby zagęszczania odpadów na pokładach statków, aby można było je wydajniej magazynować i sprawniej transportować.
 
Przeniesienie recyklingu zebranych odpadów do Ameryki Północnej również znajduje się wysoko na liście zmian, ponieważ może to zminimalizować wpływ na środowisko.
 
System 003 jest większy i wydajniejszy niż System 002, a jednym z nowych dodatków jest MASH — właz bezpieczeństwa dla zwierząt morskich, który znajduje się wewnątrz samej „Strefy Przetrzymywania”. Mash jest monitorowany przez kontrolerów urządzeń, którzy mogą go otworzyć dla każdego zwierzęcia zauważonego w środku, jednocześnie zamykając resztę strefy przetrzymania zebranych odpadów, aby zapobiec dalszemu przedostawaniu się zwierzęcia i potencjalnemu uwięzieniu. 
 
System 003 jest już gotowy do kolejnych prac na oceanie. 

źródło:
Ocean Cleanup