Najnowsze informacje - nurkowanie, podróże, fotografia podwodna i sporty wodne

Raport podsumowujący ataki rekinów na świece

3 655

Zwiększająca się populacja ludzi na globie i wzrost zainteresowania turystyką i sportami wodnymi skutkuje coraz większą ilością kontaktów z  przedstawicielami życia morskiego.

 

Liczba interakcji człowiek-rekin jest silnie skorelowana z czasem spędzonym przez ludzi w wodach mórz i oceanów.

ISAF wraz z obserwatorami naukowymi i organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem plaż, chcąc podnieść świadomość społeczną związaną z bezpieczeństwem, stworzył międzynarodowy rejestr podsumowujący ataki rekinów.

 

W 2018 roku zgłoszono 130 przypadków interakcji. Zaistniałe incydenty zostały podzielone na grupy. Sześćdziesiąt sześć przypadków zostało potwierdzonych jako niesprowokowane ataki rekinów na ludzi, natomiast trzydzieści cztery pozostałe przypadki potwierdzono jako sprowokowane ataki na ludzi.

Nieprowokowane ataki” to incydenty, w których następuje atak na człowieka w naturalnym środowisku rekina bez ludzkiej prowokacji.

Natomiast „prowokowane ataki” są spowodowane inicjatywą ludzi. Zalicza się do nich próby głaskania zwierzęcia, ugryzienia podczas nękania i karmienia czy ukąszenia podczas ratowania, odczepiania lub usuwania rekina z sieci rybackiej.

W pozostałych 30 przypadkach dziewięć z nich obejmowało gryzienie zmotoryzowanych lub niezmotoryzowanych („ataki łodziowe”), cztery dotyczyły ukąszeń pośmiertnych rekina. Pięciu nie udało się potwierdzić na podstawie dostępnych danych, jeden przypadek dotyczył rekina przyzwyczajonego do obecności ludzi a ostatni nurka w publicznym akwarium.

 

Dziesięć zgłoszonych incydentów uznano za „wątpliwe”, niedotyczące rekinów.

 

Niespowodowane ataki 66

Prowokowane ataki 34

Ataki na łódź 9

Pośmiertne 4

Brak danych 1

Publiczne akwaria 1

Wątpliwe 10

Nie potwierdzone 5

Wszystkie przypadki 130

 

Według najnowszych trendów najwięcej przypadków dotyczących kontaktów rekin-człowiek występuje w sportach wyczynowych (53% wszystkich przypadków). Dotyczy to grupy spędzającej stosunkowo dużo czasu w strefach surfowania, obszarze często odwiedzanym przez rekiny.

Pływacy i brodzący stanowią grupę 30% wypadków, snoorkujący  i freedverzy to 6 %, płetwonurkowie 5%, natomiast osoby uczestniczące w innych zajęciach na płytkiej wodzie pozostałe [3%].

 

Aktywności  w czasie ataku rekina

Surfing / sporty na deskach 53%

Pływanie / brodzenie 30%

Snoorkeling/freedivng 6%

Pływanie na falach 3%

Nurkowanie 5%

Inne zajęcia wodne 3%

 

 

Podsumowując, w 2018 liczba 66 potwierdzonych przypadków niesprowokowanych ataków, jest dużo niższa, niż miało to miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat (2013–2017), gdzie średnia roczna wynosiła 84.

Zmniejszająca się ilość interakcji człowiek-rekin jest spowodowana także zmniejszaniem się populacji rekinów na świecie, poprzez utratę siedlisk czy będąc ofiarami rybołówstwa, które zabija około 100 milionów rekinów rocznie.

 

Źródło: Yearly Worldwide Shark Attack Summary

 

zostaw komentarz