Najnowsze informacje - nurkowanie, podróże, fotografia podwodna i sporty wodne

Urazy kończyn a nurkowanie

1 391

Kilkakrotnie podczas przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do nurkowania rekreacyjnego spotkałem się ze stanami pourazowymi kończyn i pytaniem, jakie są późniejsze konsekwencje przy dalszym nurkowaniu osób po takich urazach.

 

Jeden z kolegów po bardzo ciężkim urazie kończyn i brzucha podczas pracy na pokładzie statku przy wysokiej fali przestał zupełnie nurkować i dziś nawet trudno go namówić na pływanie w basenie.

Kilkakrotnie podczas przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do nurkowania rekreacyjnego spotkałem się ze stanami pourazowymi kończyn i pytaniem, jakie są późniejsze konsekwencje przy dalszym nurkowaniu osób po takich urazach. Jeden z kolegów po bardzo ciężkim urazie kończyn i brzucha podczas pracy na pokładzie statku przy wysokiej fali przestał zupełnie nurkować i dziś nawet trudno go namówić na pływanie w basenie.

[FMP]

 

Inni uważają, że nurkowanie jest sportem tak wspaniałym, że warto nurkować nawet po dużych urazach, jeszcze inni, a takich jest większość, będący po urazach średnich i mniejszych zapominają po prostu o nich twierdząc, że nie ma problemu. Dopiero podczas badania przypominają sobie, że mieli takie urazy.

 

bluelife-nurkowanie-magazyn-bluelife

 

Zatem jak to wygląda od strony medycznej?
Jest problem czy go nie ma?

  Zgodnie z zadaniem lekarza kwalifikującego do nurkowania rekreacyjnego jest on bardziej doradcą płetwonurka, ma ostrzegać przed kłopotami, wyjaśniać, dlaczego nurkowanie jest w takich warunkach niewskazane, dlaczego jest ryzykowne i co może się zdarzyć.

 

Zgodnie z naszą wiedzą nurkowanie osoby po przebytych urazach, złamaniach kończyn nie powoduje istotnych konsekwencji doraźnie i po nurkowaniu, jednakże po wielu nurkowaniach na większe głębokości i z dłuższym czasem pobytu nawarstwiają się sprawy drobne, a pęcherzyki więzione wielokrotnie w bliznowatej kostninie i bliznach pourazowych z czasem mogą przyczynić się do powstania ognisk jałowej martwicy kości, objawiających się bólami, a nawet złamaniami patologicznymi.

Czyli wiedząc, że tkanka bliznowata, a zwłaszcza blizna kostna jest bardzo słabo ukrwiona, przyjmuje się, że dalsze okresowe ograniczanie jej ukrwienia przez pozostające tam i ograniczające dopływ krwi małe pęcherzyki powoduje niedokrwienie i kłopoty. Z drugiej strony jednak nie ma danych by osoby po urazach, które miały objawy choroby dekompresyjnej, miały dolegliwości w miejscu przebytego urazu (1).

 

istock_000002914842large800

 

A urazy tkanek miękkich bez urazu kości?

Nurkowałem  kilkakrotnie z objawami przeciążeniowymi dotyczącymi tkanek miękkich stawu kolanowego. Wyszedłem z założenia, że oddychanie tlenem hiperbarycznym zawartym w powietrzu oddechowym powinno spowodować złagodzenie dolegliwości poprzez lepsze natlenienie tkanek. Niestety nie okazało się to prawdą i dolegliwości się nasiliły.

Chyba jednak ujemne skutki obecności pęcherzyków azotu przeważają nad dobroczynnymi efektami hyperbarii tlenowej. Jednakże ulgę poczułem podczas normalnych ćwiczeń basenowych z pływaniem różnymi stylami w płetwach i bez nich.

Są to ruchy w odciążeniu, pozwalające na uelastycznienie tkanek miękkich kolana bez narażenia ich na mikrourazy będące konsekwencją nacisku siły ciężkości. Ponadto pobyt w wodzie działa przeciwobrzękowo, gdyż woda w basenie zawiera szereg substancji o stężeniu większym niż w organizmie, stąd tendencja do przenikania wody z organizmu na zewnątrz i zmniejszenie obrzęku. Często kolegom, którzy nadwyrężyli sobie kończynę w stawie skokowym i pytają co przykładać, by obrzęk zszedł, odpowiadam: nic nie przykładaj, Idź na basen! Oczywiście w ten sposób nie można leczyć złamań ani zwichnięć, ale doraźnie pomaga.

 

Jak zatem postępować?

Po urazach nurkujemy po całkowitym wygojeniu zmian, nieczęsto, niedługo i niegłęboko (1).
Jak zawsze ważne jest dobre przygotowanie kondycyjne do nurkowania (3).
Jeśli tkanki po urazie przyzwyczaimy do stałego wysiłku w warunkach siły ciężkości poprzez codzienną gimnastykę i nie będzie kłopotów, tym mniej ich będzie jeśli zrobimy ten wysiłek w warunkach względnej nieważkości w wodzie w czasie nurkowania.

1.    http://www.londondivingchamber.co.uk/index.php?id=advice&page=6&cat=15&s…
2.    http://www.scubadoc.com/medical/faq/faq.aspx?faqid=52
3.    http://home.vicnet.net.au/~dandoc/pdfdoc/bones.pdf

 

[/FMP]

zostaw komentarz