Najnowsze informacje - nurkowanie, podróże, fotografia podwodna i sporty wodne

Challenger 150 i Seabed 2030 łączą siły celem zmiany sposobu mapowania dna oceanów

178

Oceany, które zajmują aż 70% powierzchni naszej planety, nadal skrywają niezbadane tajemnice. Choć postęp technologiczny umożliwił nam lepsze poznanie głębin morskich, wciąż pozostaje wiele obszarów, które czekają na odkrycie. Właśnie dlatego dwie firmy zajmujące się niesamowitymi projektami – Challenger 150 i Seabed 2030 – postanowiły połączyć siły, aby wspólnie zmapować dno oceaniczne oraz życie w głębinach. Ich współpraca ma potencjał, by zrewolucjonizować nasze rozumienie oceanów i przyczynić się do ochrony oraz zrównoważonego zarządzania zasobami morskimi.

 

Historia i Cel Inicjatyw

 

Challenger 150: Kontynuacja Dziedzictwa HMS Challenger

Challenger 150 to globalna spółdzielnia naukowa, która koordynuje międzynarodowe wysiłki na rzecz mapowania życia w głębinach morskich. Nazwa projektu nawiązuje do historycznej misji HMS Challenger z lat 1872–1876, która była pierwszą wyprawą mającą na celu sporządzenie mapy dna oceanu. Wówczas badacze używali prostych ołowianych lin do mierzenia głębokości, ale dziś mamy do dyspozycji zaawansowane technologie.

Profesor Kerry Howell, ekolog głębinowy w Plymouth Marine Laboratory i współprowadzący program Challenger 150, wyjaśnia: „Od mapowania niezbadanych gór podwodnych na południowym Atlantyku po wyprawy pod lód Arktyki w celu badania kominów hydrotermalnych, Challenger 150 kontynuuje ducha przełomowej misji HMS Challenger”.

 

Seabed 2030: Globalne Mapowanie Dna Oceanu

Seabed 2030 to inicjatywa realizowana przez Fundację Nippon oraz Ogólną Batymetryczną Mapę Oceanów (GEBCO). Jej celem jest zmapowanie całego dna oceanu do 2030 roku. Projekt ten został uznany za sztandarowy program Dekady Nauk o Oceanach ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (2021-2030). Misja Seabed 2030 aktywnie wspiera ONZ Cel zrównoważonego rozwoju nr 14: ochrona i zrównoważone wykorzystanie oceanów, mórz i zasobów morskich.

Jamie McMichael-Phillips, dyrektor Seabed 2030, podkreśla: „Przy obecnym mapowaniu prawie jednej czwartej światowego dna oceanicznego pozostają ogromne obszary, o których wiemy bardzo niewiele. Wszystkie dane zebrane i udostępnione w ramach projektu Seabed 2030 znajdują się w bezpłatnej i publicznie dostępnej globalnej siatce GEBCO”.

 

Integracja Danych i Technologia

Połączenie sił  Challenger 150 i Seabed 2030 oznacza skonsolidowanie danych fizycznych i biologicznych dotyczących oceanów. Tego rodzaju integracja danych pozwoli na znacznie głębsze zrozumienie ekosystemów morskich.

Challenger 150 wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak echosonda wielowiązkowa, która transmituje dźwięk na dno morskie, tworząc dokładne obrazy jego kształtu. Dodatkowo, roboty podwodne dostarczają wysokiej jakości obrazów wideo, które są nieocenione w badaniach biologicznych.

 

 

Mapowanie Zimnowodnych Raf Koralowych

Jednym z najnowszych sukcesów wynikających ze współpracy obu projektów jest mapowanie zimnowodnych raf koralowych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Międzynarodowy zespół naukowców wykorzystał echosondę wielowiązkową o wysokiej rozdzielczości oraz obserwacje wideo pochodzące z robotów, aby opracować modele matematyczne określające, gdzie występują rafy koralowe. Wyniki tych badań, opublikowane w Marine Ecology Progress Series, są dowodem na skuteczność współpracy Challenger 150 i Seabed 2030.

 

Połączenie sił Challenger 150 i Seabed 2030 to krok milowy w badaniach oceanów. Dzięki integracji danych i zaawansowanej technologii mamy szansę na odkrycie nieznanych dotąd obszarów i zrozumienie skomplikowanych ekosystemów morskich. To partnerstwo przybliża nas również do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, które są kluczowe dla przyszłości naszej planety.