Magazyn nurkowanie, podróże, biologia morska, ekologia, fotografia podwodna i sporty wodne

- Ad -

Krajowy Program Ochrony Wód Morskich przyjęty przez Radę Ministrów

17

- Ad -

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Ochrony Wód Morskich.

  KPOWM jest dokumentem strategicznym dla gospodarki wodnej, który określa optymalny zestaw działań naprawczych niezbędnych do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich. W ramach programu zaproponowano 55 nowych działań edukacyjnych, prawnych, administracyjnych, ekonomicznych i kontrolnych, które kierowane są zarówno do użytkowników wód morskich, jak i wód śródlądowych. KPOWM zaplanowano na lata 2016-2020, ale nie zakłada się osiągnięcia celów środowiskowych przed 2027 rokiem. Dokument został przekazany do Komisji Europejskiej, która ma 6 miesięcy na jego ocenę. Program dostepny pod adresem:KZGW źródło: KZGW
zostaw komentarz

- Ad -