Najnowsze informacje - nurkowanie, podróże, fotografia podwodna i sporty wodne

Ocieplenie wód zmienia liczebność ryb

14 090

Prowadzone na Oceanie Południowym badania ujawniają wyraźne powiązanie pomiędzy ociepleniem wód a zmniejszeniem się lodu morskiego i zmniejszeniem liczebności ryb rybika antarktycznego.

Te maleńkie ryby, znane również jako śledzie antarktyczne, obficie występujące w tamtym rejonie są ważną zdobyczą dla pingwinów, fok i innych regionalnych organizmów morskich. Pełnią rolę podobną do roli sardeli czy sardynki w bardziej umiarkowanych wodach.

 

Opublikowanie w Communications Biology, badania pokazują, iż występuje związek między lodem morskim a długoterminową obfitością jakichkolwiek gatunków ryb antarktycznych. Całkowite ich zniknięcie może spowodować bardzo poważne zmiany w ekosystemie morskim.

 

Prowadzone przez naukowców badania opierają się na analizie ponad 7000 okazów larwalnych ryb zebranych w ciągu 25 lat (1993-2017) w ramach programu Palmer LTER, którego celem było badanie wpływu zmian klimatycznych na sieć pokarmową oceanu wzdłuż zachodniego wybrzeża Półwyspu Antarktycznego.

Steinberg, który kieruje badaniami w programie Palmer LTER, mówi: „Nasz obszar badań jest jednym z najszybciej ocieplających się regionów na Ziemi, przy czym wzrost temperatury powietrza i wody prowadzi do znacznego zmniejszenia pokrycia lodem morskim w ciągu ostatniego półwiecza.
Od 1945 do 2009 roku średnia temperatura powietrza zimą w regionie wzrosła o 6 °C, podczas gdy roczny czas trwania lodu morskiego skrócił się o prawie 2 miesiące. Próbki larw są przechowywane w Nunnally Ichthyology Collection w VIMS, gdzie obecnie znajduje się drugi co do wielkości na świecie – i wciąż rosnący – zbiór ryb antarktycznych, liczący ponad 40 000 pojedynczych okazów. ”.

Podatność na utratę lodu

Ryby rybika antarktycznego rozwijające się w mroźnych wodach regionu mogą stanowić ponad 90% biomasy ryb w obszarach przybrzeżnych Oceanu Południowego, czyniąc je również podatnymi na ocieplenie i ubytek lodu morskiego.

„Lód morski odgrywa wyjątkową rolę w historii życia tych ryb” – mówi Andrew Corso, główny autor badań. Składają swoje jaja w lodzie morskim – który służy również jako obszar lęgowy dla nowo wyklutych larw – więc utrata lodu morskiego jest dla nich podobna do utraty trojeści dla motyli monarchów”.

 

Zmieniająca się temperatura wody może wpłynąć na zdrowie ryb, zarówno larw, jak i dorosłych. Wcześniejsze badania z blisko spokrewnionymi rybami antarktycznymi wykazały, że wzrost temperatury wody o 5 °C może zabić niektóre gatunki, a także zmniejszyć tempo, w jakim te ryby przyswajają pokarm.

 

„Nasze odkrycia potwierdzają wąską tolerancję na zmiany lodu i temperatury u dorosłych i larw ryb srebrnika. Wraz z gwałtowną zmianą klimatu, ryby te mogą całkowicie zniknąć z regionu, wywołując zmiany zarówno w górnej, jak i w dolnej sieci pokarmowej.

 

 

Spadek liczebności pingwinów Adélie w regionie pokazuje, iż zmiany te mogły się już zacząć. Ci sami badacze, którzy odkryli spadek liczebności pingwinów, odkryli również, jak rybiki  antarktyczne są ważne dla piskląt i ich przetrwania.- dodaje Andrew Corso.

Źródło: Communications Biology

 

 

Badania prowadzone przez: Andrew Corso, doktorant w William & Mary’s Virginia Institute of Marine Science, dr. Deborah Steinberg i Eric Hilton z VIMS, wraz z dr. Sharon Stammerjohn z Instytutu Badań Arktycznych i Alpejskich na Uniwersytecie Kolorado w Boulder.

 

Fot.: Naukowcy z programu Palmer Long-Term Ecological Research przeprowadzają holowanie sieci z fantailu badawczego lodołamacza Laurence’a M. Goulda w lodowatych wodach Oceanu Południowego wzdłuż zachodniego Półwyspu Antarktycznego,  pobierając polarny zooplankton, w tym larwy srebrnika antarktycznego. fot.:  Andrew Corso/VIMS.

zostaw komentarz