Najnowsze informacje - nurkowanie, podróże, fotografia podwodna i sporty wodne

Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

201

Już w najbliższych dniach od  24 listopada, rozpocznie się konferencja PTMiTH.

Doroczny zjazd odbywać się będzie w malowniczo położonej Juracie. Dla uczestników przygotowano bardzo obszerny program, obejmujący wiele ciekawych zagadnień. Poruszone zostaną tematy związane nie tylko z medycyną hiperbaryczną ale i z nurkowaniem zawodowym czy problematyką związaną z badaniami wód morskich.

Warto przeczytać:

Dla zainteresowanych prezentujemy cały program konferencji. Szczegółowe informacje dotyczące spotkania znajdują się na stronie PTMiTHH

Program Konferencji Naukowej

Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

24 – 27 listopada 2016

Dzień

Godzina

24.11.2016 Czwartek

Czwartek

24 listopada 2016

od 12.00

Rejestracja uczestników Konferencji

16.00 – 18.00

Warsztaty na temat:

Prezentacje, publikacje, recenzje – jak to opanować?

Prowadzący: dr hab. Paweł Zarzycki prof. PK

18.00 – 19.30

Dyskusja panelowa:

Szkolenie lekarzy hiperbarycznych w Polsce a wymagania NFZ

Prowadzący: dr med. Piotr Dzięgielewski, dr hab. med. Piotr Siermontowski,

20.00 – 22.00

Kolacja grillowa

25.11.2016 Piątek

Piątek

25 listopada 2016

do 08.30

Śniadanie

09.00 – 09.50

Inauguracja obrad XVIII Konferencji Naukowej PTMiTH

Wystąpienie Prezesa PTMiTH

Wręczenie dorocznych wyróżnień PTMiTH

Ogłoszenie wyników konkursu o Stypendium Naukowe PTMiTH im. A. Dębskiego

Prezentacja projektu tablicy upamiętniającej dokonania A. Dębskiego

09.50 – 10.00

Przerwa techniczna

10.00 – 10.40

Wykład inauguracyjny XVIII Konferencji Naukowej PTMiTH

prof. Wojciech Sady „Mechanizmy rewolucji naukowych”

10.40 – 11.10

Wykład laureata konkursu o Stypendium Naukowe
im. A. Dębskiego

11.10 – 11.30

Przerwa

11.30 – 13.30

I sesja referatowa Technika Hiperbaryczna i Nurkowa

Prezydium: prof. T. Graczyk, prof. K. Kubiak

11.30 – 11.50

Stanisław Skrzyński

Wybór technologii nurkowania głębokich prac podwodnych w strefie polskiego szelfu

11.50 – 12.10

Arkadiusz Woźniak

Problemy oceny jakościowo-ilościowej czynników oddechowych na etapie przygotowania nurkowań saturowanych

12.10 – 12.30

Nurul Alam, Lee Cawthorne, Mike Clarke

The Vortex: A non-power Active Carbon Dioxide (CO2) Scrubber System for Enclosed Environments

12.30 – 12.50

Ryszard Kłos

Projekt DiveSmart Programu Interreg Baltic

12.50 – 13.10

Stanisław Poleszak

Standardy w pracach podwodnych

13.10 – 13.30

Adam Olejnik, Natalia Gorska, Adam Latała, Krzysztof Bielawski, Kazimierz Szefler, Stanisław Musielak

Narodowe Centrum Badań Bałtyckich – szansa na integrację środowisk naukowych w obszarze badań morza

13.30 – 15.00

Przerwa obiadowa

15.00 – 17.00

II sesja referatowa Medycyna

Prezydium: prof. R. Olszański, prof. J. Jakubaszko

Piątek

25 listopada 2016

15.00 – 15.20

Maciej Konarski, Krzysztof Stopierzyński

Co potrafi skrzydlica – czyli o (nie) posiadaniu apteczki nurkowej

15.20 – 15.40

Piotr Dzięgielewski

Problematyka szkolenia lekarzy wojskowych w aspekcie zabezpieczenia szkoleń nurkowych i nurkowań bojowych

15.40 – 16.00

Zbigniew Dąbrowiecki, Małgorzata Dąbrowiecka, Piotr Siermontowski, Romuald Olszański

Dekontaminacja kombinezonów nurkowych

16.00 – 16.20

Kinga Grobelska, Ewa Zieliński:

Wpływ hiperbarii tlenowej na leczenie bólu.

16.20 – 16.40

Tomasz Wojtowicz, Piotr Siermontowski

Koincydencje kwalifikacji zdrowotnej nurków Wojska Polskiego i Państwowej Straży Pożarnej

16.40 – 17.00

Jarosław Kijewski

Nagła głuchota – postepowanie terapeutyczne i możliwości wykorzystania hiperbarii tlenowej

17.00 – 17.30

Przerwa

17.30 – 19.30

III sesja referatowa Ekologia wód morskich
i śródlądowych

Prezydium: prof. R. Kłos, prof. M. Rejman

17.30 – 17.50

Waldemar Walczowski

Euro-Argo” – europejski program monitorowania oceanów

17.50 – 18.10

Jacek Fabisiak, Adam Olejnik

Decision Aid for Marine Munitions

18.10 – 18.30

Krzysztof Poraziński, Leszek Petrukaniec

Automatyczne urządzenia do badań ekologicznych wód morskich i śródlądowych

18.30 – 18.50

Paweł Zarzycki, Michał Baran, Lucyna Lewandowska, Elżbieta Włodarczyk, Renata Świderska-Dąbrowska, Krzysztof Piaskowski, Mariusz Wojnicz, Robert Nowak, Aleksandra Kalenicka, Bożena Fenert

Wyniki Wstępnych badań batymetrycznych oraz metodologii poboru prób wody i osadów dennych wybranych ekosystemów wód powierzchniowych pomorza środkowego

18.50 – 19.30

Maciej Chmielak, Krzysztof Poraziński

Bezzałogowy biomimetyczny pojazd podwodny do badania środowiska wodnego

20.30 – 00.00

Spotkanie środowiskowe uczestników konferencji

26. 11. 2016 Sobota

Sobota

26 listopada 2016

do 09.30

Śniadanie

09.30

Rozpoczęcie obrad w dniu 26.11.2016

09.30 – 11.30

Obrady równoległe na dwóch salach

Walne zgromadzenie członków PTMiTH – Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Wolne prezentacje sponsorów konferencji dla pozostałych uczestników

11.30 – 12.15

Przerwa

12.15 – 14.35

Obrady równoległe na dwóch salach

IV sesja referatowa

Problematyka prac podwodnych

Prezydium:

prof. P. Zarzycki,

prof. T. Graczyk

V sesja referatowa

Bezpieczeństwo

Prezydium:

prof. A. Borzęcki

prof. T. Szubrycht

12.15 – 12.35

Zbigniew Talaśka

Wpływ konstrukcji i eksploatacji urządzeń współpracujących z symulatorem oddychania na jego parametry pracy

Paweł Różański, Andrzej Tomczak, Ewa Jówko

Zmiany podzielności uwagi podchorążych Akademii Marynarki Wojennej podczas 36-cio godzinnego szkolenia survivalowego

Sobota

26 listopada 2016

12.35 – 12.55

Renata Klonowska, Stanisław Poleszak, Maciej Konarski

Analiza wybranych aspektów uprawiania płetwonurkowania w Polsce

Paweł Różański

Efekty działań ratowniczych przedstawicieli wybranych formacji mundurowych z zakresu resuscytacji niemowląt

12.55 – 13.15

Paweł Stoltmann, Roman Szymański

Laboratorium do weryfikowania metod podwodnej diagnostyki wizyjnej i techniki głębinowej

Gabriela Henrykowska,

Maria Dziedziczak-Buczyńska,
Andrzej Buczyński

Ocena znajomości procedur organizacyjno-administracyjnych w przypadku zagrożenia bioterrorystycznego w wybranych populacjach środowiskowych

13.15 – 13.35

Adam Olejnik, Marek Przyborski, Konrad Stolarczyk, Aleksander Wojtowicz

Ocena skuteczności wymiarowania obiektów podwodnych metodami wizyjnymi

Krzysztof Kubiak

Toń wodna jako „przestrzeń zagrożeń” dla bezpieczeństwa publicznego

13.35 – 13.55

Stanisław Skrzyński

Techniczne i organizacyjne problemy dekompresji w pracach na polskim szelfie

Bartosz Morawiec: Borelioza; taka jest prawda.

13.55 – 14.15

Andrzej Pydyn

Kto jest archeologiem podwodnym? Problemy organizacyjne i prawne realizacji archeologicznych prac podwodnych

Ignacy Baumberg, Przemysław Wołoszyn

Technika uciskania klatki piersiowej – przypadek kliniczny w aspekcie wytycznych ERC i wiedzy medycznej

14.15 – 14.35

Jerzy Garbacz, Jerzy Ciechalski

Rola zjawisk powierzchniowych w procesach oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.

Roger Weichert

Kryzys migracyjny a kultura lęku

14.35 – 15.40

Przerwa obiadowa

15.40 – 17.20

Obrady równoległe na dwóch salach

Sobota

26 listopada 2016

Dyskusja panelowa:

Nurkowanie w celach naukowych

Prowadzący:

dr hab. inż. Adam Olejnik

mgr Krzysztof Stopierzyński

VI sesja referatowa

Medycyna

Prezydium:

prof. K. Dęga,

dr M. Konarski

15.40 – 16.00

Mariusz Kozakiewicz, Dorota Kaczerska, Romuald Olszański,

Piotr Siermontowski

Wpływ środowiska hiperbarycznego na stężenie wybranych adipokin

16.00 – 16.20

Krzysztof Gadomski, Piotr Siermontowski

Narażenie na alergię kontaktową na gumę i inne materiały stroju nurka

16.20 – 16.40

Marek Rejman, Damian Patyk, Daria Rudnik, Stefan Szczepan, Susana M. Soares: Analiza porównawcza techniki generowania napędu za pomocą płetw podczas jednoczesnych i naprzemianstronnych ruchów nogami w zależności od poziomu umiejętności pływania

16.40 – 17.00

Michał Żychliński, Piotr Siermontowski

Szkodliwe warunki środowiska pracy Dywizjonu Okrętów Podwodnych na przykładzie okrętu Kobben

17.00 – 17.20

Agnieszka Borzęcka, Katarzyna Król-Turmańska, Piotr Turmański, Andrzej Borzęcki

Zastosowanie hiperbarycznej terapii tlenowej w procesach angiogenezy skóry

17.20 – 17.30

Przerwa

17.30 – 19.10

VII sesja referatowa Medycyna

Prezydium: prof. A. Buczyński, prof. A. Pedrycz

17.30 – 17.50

Małgorzata Remlein, Dorota Niewiedział, Romuald Olszański

Problematyka lęku w psychologicznym funkcjonowaniu nurków

18.10 – 18.30

Jakub Szyller, Mariusz Kozakiewicz

Słów kilka o toksyczności atmosfery tlenowej – diagnostyka laboratoryjna

18.30 – 18.50

Dariusz Jóźwiak, Romuald Olszański

Ocena bezpieczeństwa nurkowania w Ośrodku Szkolenia Nurków
i Płetwonurków Wojska Polskiego i nurków rekreacyjnych USA
i Kanady w latach 2002 – 2007

18.50 – 19.10

Dominik Graczyk

Fizjologia nurkowania osób z mózgowym porażeniem dziecięcym

Sobota

26 listopada 2016

19.10 – 19.50

Zakończenie obrad XVIII Konferencji Naukowej PTMiTH

Prezentacja nowych władz i przekazanie insygniów Prezesa PTMiTH

20.00 – 21.00

Kolacja (dla chętnych)

od 21.00

Posiedzenie nowego Zarządu PTMiTH i Redakcji czasopisma PHR
zostaw komentarz