Najnowsze informacje - nurkowanie, podróże, fotografia podwodna i sporty wodne

Szkolenie na operatora komory dekompresyjnej w OSNiP

846

Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP posiada wieloletnią historię.

 

Powołany w 1964 roku jako Ośrodek Szkolenia Specjalistów Ratownictwa, przekształcony w 1968 r. w Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego.

 

Na dzień dzisiejszy OSNiP  jest główną jednostką szkolącą w zakresie nurkowania i ratownictwa morskiego w Siłach Zbrojnych RP. W jednostce odbywają się między innymi kursy w zakresie obsługi komór dekompresyjnych.

Co obejmuje kurs i jakie wymagania musi spełniać potencjalny uczestnik.

 
O odpowiedzi na pytania poprosiliśmy Kierownika Cyklu Szkolenia Ratowniczego kmdr ppor. Rafała Lizurej

 

Kamila Ostasz: Od jak dawna prowadzone są  w ośrodku szkolenia na operatora komory dekompresyjne
kmdr ppor. Rafała Lizurej: Kursy dotyczące obsługi komór dekompresyjnych w OSNiP WP są prowadzone od ponad 30 lat. Ich zakres programowy  dostosowywany jest do aktualnych potrzeb Sił Zbrojnych RP, program szkoleniowy ewoluuje wraz z rozwojem dostępnej technologii.

 

 

 

Kamila Ostasz: Jakiego typu komory obecnie są używanie do szkoleń? 

kmdr ppor. Rafała Lizurej: W OSNiP WP znajduje się między innymi  Ratowniczo – Leczniczy Kontenerowy Zestawy Hiperbaryczny „Sercówka”. Jest to standardowy  zestaw zabezpieczający nurkowania oraz prace podwodne wykonywane w całych SZRP. Dwu przedziałowa komora, którą charakteryzuje możliwość transportu i pełna autonomiczność pracy. Zabezpiecza leczenie hiperbaryczne w całym zakresie obecnie stosowanych tabel rekompresji leczniczej.
OSNiP WP posiada również stacjonarną wersję opisanej komory, która zabezpiecza codzienny tok szkolenia nurkowego oraz prowadzenie treningów dla nurków (w tym również przy wykorzystaniu, między innymi mieszaniny oddechowej trimix). Dodatkowo, w oparciu o posiadane komory w Ośrodku przeprowadza się testy tolerancji tlenowej dla całych Sił Zbrojnych RP.
  Kursanci podczas szkolenia na kursie operatora komory dekompresyjnej mają więc możliwość zdobywania praktycznej wiedzy przekazywanej przez instruktorów i sprzęt będący w  ciągłym użyciu przy realnych zadaniach nurkowych.
 
 
Kamila Ostasz: Co wchodzi w skład kursu i jakie kwalifikacje należy posiadać, aby do niego przystąpić?

kmdr ppor. Rafała Lizurej: Program kursu operatora komory dekompresyjne trwa 15 dni roboczych i składa  się z trzech głównych części;
a.       fizjologia nurkowania
b.       fizyka nurkowania
c.       eksploatacja komór dekompresyjnych

Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy ubiegających się o nadanie kwalifikacji wojskowej operatora komory dekompresyjnej. Realizowany jest w celu nabycia kwalifikacji i umiejętności w zakresie obsługi i eksploatacji komory dekompresyjnej oraz systemów i urządzeń technicznych bezpośrednio z nią współpracujących. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy kursu zapoznawani są z budową, zasadą działania, przeznaczeniem komory dekompresyjnej, poznają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne związanych z eksploatacją i obsługą komór dekompresyjnych.

 
Kandydat na kurs musi posiadać:
· średnie wykształcenie
· skierowanie na kurs wystawione przez dowódcę macierzystej JW.
 

Nadawanie kwalifikacji operatora komory dekompresyjnej regulowane jest między innymi Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2005r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z dnia 26 września 2005 r.)

§ 16. Kwalifikacje wojskowe operatora komory dekompresyjnej nabywa osoba posiadająca:
  1)   wykształcenie średnie, bez konieczności uzyskania świadectwa dojrzałości;
  2)   przeszkolenie w zakresie obsługi i konserwacji komór dekompresyjnych oraz systemów i urządzeń bezpośrednio z nimi współpracujących.
 
\
 
zostaw komentarz