Najnowsze informacje - nurkowanie, podróże, fotografia podwodna i sporty wodne

Krajowy Program Ochrony Wód Morskich stworzony dla poprawy stanu wód Bałtyku

844

Na zaproszenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Sopocie odbyło się spotkanie z ekspertami zajmującymi się ochroną wód Bałtyku.

 

 

Podczas spotkania omawiano  Projekt Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich. Plan zawiera propozycje działań zakładających poprawienie stanu Bałtyku. Program powstał na podstawie analizy obecnego stanu środowiska morskiego. Opisuje zakres działań, które należy podjąć, aby utrzymać i polepszyć stań wód Morza Bałtyckiego m.in. administracyjnych, prawnych, kontrolnych, edukacyjnych, inwestycyjnych, których realizację i wdrożenie oszacowano na blisko 3,2 mld zł.

Projekt zawiera  działania dodatkowe w stosunku do przewidzianych i zaplanowanych w innych projektach i programach, np. w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

Projekt KPOWM zakłada realizację zadań do 2020 roku, choć osiągnięcie celów środowiskowych dla Bałtyku szacowane jest na perspektywę planistyczną kończącą się w 2027 roku.

Propozycja  Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich została udostępniona do konsultacji społecznych 8 marca 2016 r. na stronie www.chronmorze.pl, a także w siedzibach KZGW w Warszawie oraz RZGW w Gdańsku i Szczecinie. Każda osoba zainteresowana ochroną Bałtyku może zapoznać się z propozycją programu i zgłosić swoje uwagi do 29 marca 2016 roku.

Źródło: kzgw

zostaw komentarz