Najnowsze informacje - nurkowanie, podróże, fotografia podwodna i sporty wodne

Powstała Deklaracja Praw Człowieka na Morzu

3 010

Została opublikowana pierwsza wersja „Deklaracji Praw Człowieka na Morzu ”. Sesja inauguracyjna odbyła się w dniach 20-21 marca 2019 r. w Genewie.

 

Głównym celem Deklaracji jest podniesienie globalnej świadomości nadużywania praw człowieka na morzu i zmobilizowanie do zwiększenia wysiłków międzynarodowych, aby położyć kres ich łamaniu.

 

Ustanowiona na bazie Międzynarodowej Ustawy o Prawach Człowieka i Międzynarodowym Prawie Morskim, podkreśla obowiązujące założenia prawne i odzwierciedla zwyczajowe stosowanie zwiększonego podziału prawa.

Pojęcie Praw Człowieka na Morzu opiera się na czterech podstawowych zasadach:

1. Prawa człowieka mają zastosowanie na morzu dokładnie w takim samym stopniu i stopniu, w jakim działają na lądzie.

2. Wszystkie osoby na morzu, bez żadnego rozróżnienia, korzystają z praw człowieka na morzu.

3. Nie istnieją szczególne przepisy morskie zezwalające na odstępstwa od standardów praw człowieka.

4. Wszystkie prawa człowieka ustanowione na mocy traktatu i zwyczajowego prawa międzynarodowego muszą być przestrzegane na morzu.

 

W skład podstawowego zespołu redakcyjnego wchodzą: prof. Anna Petrig, LL.M. (Harvard), Uniwersytet w Bazylei, Szwajcaria, profesor Irini Papanicolopulu, Uniwersytet Milano-Bicocca, Włochy, profesor Steven Haines, Uniwersytet w Greenwich, Wielka Brytania i David Hammond Esq. BSc (Hons), PgDL, Human Rights at Sea, Wielka Brytania.

 

Pierwsza redakcyjna wersja została wsparta przez wiele agencji ONZ, czołowych prawników zajmujących się prawami człowieka, organizacji międzynarodowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Druga sesja redakcyjna odbędzie się w Genewie w maju.

 

Deklaracja do pobrania 

zostaw komentarz