Najnowsze informacje - nurkowanie, podróże, fotografia podwodna i sporty wodne

94

Pomiary satelitarne Arktyki ujawniły stopień zagrożenia ssaków morskich spowodowany kurczeniem się powierzchni lodowej.

Zmiany klimatyczne zachodzące w otaczającym nas świecie są coraz bardziej widoczne.

Dane zebrane przez NASA i Departament Obrony udostępnione naukowcom. Pomiary satelitarne NASA ujawniły jak na przestrzeni 35 lat zmieniały się warunki klimatyczne Arktyki. Cykl przyrostu pokrywy lodowej, w okresie jesieni i zimy, jak i topnienia wiosną i latem, w ostatnim dziesięcioleciu zmienił się znacznie. Szczegółowe dane z okresu od 1979 do 2013 roku, ujawniły wydłużenie czasu roztopów z 5 do 20 tygodni.

Informacje z satelitów NASA pomogą w ochronie ssaków morskich Arktyki 3

fot.: ursus-maritimus-in-alaska-autorstwa-amstrup-stevenusgs

Informacje z satelitów NASA pomogą w ochronie ssaków morskich Arktyki glob
fot.: NASA. Wielkość zimowej czapy lodowej – 25 lutego 2015

 
Czy zmiany spowodowane zmniejszeniem się pokrywy lodowej stanowią istotne zagrożenie dla ssaków morskich?
Badania prowadzone przez NASA, ze wsparciem Grenlandzkiego Instytutu Zasobów Naturalnych i duńskiego Ministerstwa Środowiska, skoncentrowały się na aktualnym stanie 11 gatunków ssaków morskich Arktyki. Przetrwanie białuch, wielorybów, morsów, niedźwiedzi polarnych, wielorybów grenlandzkich, narwhali i sześć różnych gatunków fok jest uzależnione od wielkości i grubości pokrywy lodowej.

Zmniejszenie powierzchni lodu zakłóca naturalne zachowania ssaków. Dla uchatki lód stanowi dom od momentu urodzenia. Morsy używają go do przemieszczania się i jako miejsce odpoczynku.
Podczas gdy dla większości badanych gatunków zmiany okazały się negatywnie, dla wieloryba arktycznego zmniejszająca się powierzchnia lodu zwiększyła ilość nowych siedlisk i wpłynęła na wydłużenie okresu karmienia młodych.

 

Kristin Laidre, autor badań i naukowiec z polarnego z uniwersytetu Washingtona w Seattle powiedział: –
Badania te nie byłyby możliwe bez wsparcia. NASA pomogło nam w badaniu różnorodności biologicznej i ekologii ssaków morskich Arktyki, a także w badaniu zmian w ich siedliskach.

 

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Biology Conservation
Źródło: NASA
zostaw komentarz